29.5.2021 9:17
SPD se dlouhodobě snaží pomoci lidem z dluhových pastí a vrátit je ze šedé ekonomiky zpět do systému.
V oblasti exekucí podporujeme princip jeden dlužník – jeden místní exekutor, to znamená, že všechny exekuce proti dlužníkovi bude řešit pouze jeden exekutor, a princip teritoriality, tedy, že exekuci povede exekutor, který je přidělen rovnoměrně a nejblíže místu trvalého pobytu dlužníka.
Tento princip odstraňuje korupční prostředí a zajistí nezávislost soudních exekutorů. Na rozdíl od dosavadního exekučního řádu, který neobsahuje žádnou protikorupční pojistku a motivuje exekutory i věřitele ke korupci a klientelismu. Je nutné posílit postavení jak oprávněných věřitelů, tak poctivých dlužníků.
Nicméně všechno jsou to opatření, která řeší až důsledky, a já bych rád tady upozornil i na ty návrhy, které se zde dlouhodobě snažíme prosazovat, a to je třeba zastropování úroků, to znamená, aby se zamezilo lichvářským půjčkám, kde pak dochází k předlužení dlužníků. Nebo tady máme i náš návrh zákona, kdy říkáme, že je potřeba prvně splácet jistinu, a pak teprve úroky, a neplatit úroky z úroků, to znamená, aby zase nedocházelo k předražování a zvyšování nákladů u spotřebitelských úvěrů apod. Prosazujeme také zestátnění exekutorů.
Stát také parazituje na neštěstí lidí a stále zatěžuje exekuce 21% DPH, ale vláda to odmítá řešit.