Tomio Okamura – Moje zákony

Hnutí Svoboda a přímá demokracie je politické hnutí, které prosazuje zásadní ústavní a legislativní změny směřující k obraně svobody a demokracie v České republice. Za základní princip obrany demokracie považujeme zavedení přímé demokracie a široké zapojení občanů do řízení země. Považujeme za nutné ukončit demo-demokracii, ve které vládnou kmotrovské stranické mafie. Falešné hry politických stran na levici a pravici přivedly naši republiku do bludného kruhu hlubokých dluhů, vysokých daní a krizí. Musíme prosadit změny, které vrátí občanům důvěru v budoucnost. Změny, které vrátí smysl „férovému“ podnikání a poctivé práci. Lidé musí znovu vědět, že za svou práci dostanou důstojnou mzdu a za své daně důstojnou penzi, vzdělání, zdravotní a sociální péči. Stát musí být garantem jejich bezpečí a strážcem práva a svobody. Prosazujeme systém sociální solidarity společnosti k potřebným. Především k seniorům, dětem a invalidům.

Podporujeme tradiční hodnoty naší společnosti a považujeme fungující rodinu za její podstatu. Rodina zasluhuje ochranu a podporu. Za základ rodiny považujeme tradiční svazek muže a ženy. Odmítáme propagaci a podporu názorů a chování, které ohrožují fungování rodin a výchovu dětí v rodině. Podporujeme systém rovnováhy občanských svobod a povinností. Občané mají právo na ochranu svého soukromí, identity, osobních informací a dat před preventivním špehováním státu. Občané mají právo sdílet a využívat svobodně informace na internetu, pokud se to nedotýká práv a svobod jiných občanů. Základem naší prosperity je práce široké střední třídy zaměstnanců, malých a středních podnikatelů a firem. Tito lidé jsou oporou státu. Musíme podporovat jejich aktivitu, podnikavost, pracovitost a vzdělanost. Stát jim musí sloužit, protože oni jsou plátci daní, z kterých žije.

Hnutí Svoboda a přímá demokracie je vlastenecké a demokratické hnutí, které povede nekompromisní politický zápas za nezávislost a suverenitu českého státu. Současná podoba evropské integrace je chybným projektem vytvoření evropského superstátu. Projekt je spojen s faktickým oslabením a likvidací národních států a národů Evropy. Žádáme právo občanů rozhodnout v referendu o vystoupení z EU. Projekt stávající evropské integrace také přímo ohrozí svobodu a demokracii v Evropě. Součástí tohoto procesu je řízená islamizace Evropy. Probíhající nelegální imigrace je počáteční fází konfliktu, který v konečném důsledku ohrozí svobodu, demokracii i samotnou existenci České republiky a našeho národa. Nehlásáme nenávist k žádnému národu, rase, kultuře, nebo náboženství. Naše společnost má národní tradice vycházející z kořenů židovské, antické a křesťanské kultury a civilizace. Tyto hodnoty budeme chránit. Jsou základem demokracie, svobody a lidských práv. Probíhající islamizace evropských zemí je s těmito hodnotami neslučitelná.

Důsledně odmítáme multikulturní ideologii, která je nástrojem islamizace. Nahlas říkáme, že není naší povinností otevřít dveře každému, kdo si řekne, že se u nás usadí, ale že pobyt v našem domově je pro cizince privilegiem. Pokud někdo chce u nás pracovat a žít, musí respektovat naše hodnoty a přizpůsobit se. Naši vlast budovali po staletí naši předkové. Buďme skutečnými pány ve své zemi. Buďme dobrými vlastenci. Važme si a respektujme jiné národy, ale žádejme stejný respekt od nich. Podporujeme spolupráci svobodných evropských států a států Visegrádské čtyřky na zásadě společných zájmů, otevřeného trhu, svobodného obchodu, pohybu a obrany.

Zákon o celostátním referendu

https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=35&CT1=0

Zákon o celostátním referendu

Celé znění zákona zde - https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=35&CT1=0

Zákaz propagace islámské ideologie

https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=39&CT1=0

Zákaz propagace islámské ideologie

Celé znění zákona zde: https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=39&CT1=0

Zákon o přímé volbě a odvolatelnosti politiků

https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=40&CT1=0

Zákon o přímé volbě a odvolatelnosti politiků

Celé znění zákona zde: https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=40&CT1=0

Zákon na pomoc lidem v exekucích

https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=401&CT1=0

Zákon na pomoc lidem v exekucích

Celé znění zákona zde: https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=401&CT1=0

Zákon na zrušení daně z nabytí nemovitosti

https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=664&CT1=0

Zákon na zrušení daně z nabytí nemovitosti

Celé znění zákona zde - https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=401&CT1=0

Zákon na uzákonění minimálního důstojného důchodu

https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=500&CT1=0

Zákon na uzákonění minimálního důstojného důchodu

Celé znění zákona zde - https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=500&CT1=0

Zákon na zvýšení finanční podpory pracujícím rodinám

https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=836&CT1=0

Zákon na zvýšení finanční podpory pracujícím rodinám

Celé znění zákona zde - https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=836&CT1=0

Zákon proti lichvě

https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=377&CT1=0

Zákon proti lichvě

Celé znění zákona zde - https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=377&CT1=0

Zákon o odpuštění EET pro neplátce DPH

https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=41&CT1=0

Zákon o odpuštění EET pro neplátce DPH

Celé znění zákona - https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=41&CT1=0

Zákon o přímé hmotné odpovědnosti při hospodaření s veřejnými prostředky

Celé znění zákona zde – https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=69&CT1=0

Zákon o přímé hmotné odpovědnosti při hospodaření s veřejnými prostředky

Celé znění zákona zde - https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=69&CT1=0

Zákon na zmírnění sankcí vodákům při požití alkoholu

https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=157&CT1=0

Zákon na zmírnění sankcí vodákům při požití alkoholu

Celé znění zákona zde - https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=157&CT1=0

Zákon na zmírnění zákazu kouření v restauracích

https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=87&CT1=0

Zákon na zmírnění zákazu kouření v restauracích

Celé znění zákona zde: https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=87&CT1=0

0
0
0