2.5.2021 10:41
Další velký úspěch SPD v Poslanecké sněmovně – včera sněmovna definitivně schválila návrh naší poslankyně Lucie Šafránkové, který zvyšuje přídavek na dítě o 200 korun měsíčně těm rodičům, kteří mají pracovní poměr jako zaměstnanci nebo živnostensky podnikají, rodičům, kteří si aktivně hledají práci, rekvalifikují se v rámci hledání nového zaměstnání, rodičům, kteří pečují o zdravotně postižené děti závislé na péči jiných osob anebo o malé děti do čtyř let věku v rámci rodičovské péče. Pomáháme pracujícím rodičům – Rodina na 1. místě!
Dosud byl přídavek na dítě pro tyto rodiče pouze o tři sta korun měsíčně vyšší, než u těch rodičů, kteří nemají příjmy z práce či podnikání a kteří si práci ani nehledají a jejichž jediným dlouhodobým příjmem jsou nejrůznější typy sociálních dávek. To jsme považovali za nedostatečné. A proto jsme usilovali o to, aby byl tento rozdíl v nastavení přídavku na dítě u pracujících rodičů oproti těm ostatním navýšen na 500 korun měsíčně. Podařilo se! Dlouhodobě bojujeme za ty rodiče, kteří chtějí pracovat. Náš návrh tak – ještě výrazněji, než je tomu doposud – podpoří slušné a pracující rodiče a jejich děti a rodiny! Přesně v duchu programu hnutí SPD, ve kterém je podpora pracujících rodin s dětmi jednou z hlavních priorit hnutí!
Podpora rodin s dětmi je jednou z hlavních dlouhodobých programových priorit hnutí SPD – a proto jsme podpořili i všechny další pozitivní úpravy v nastavení přídavku na dítě, o kterých se dnes ve Sněmovně hlasovalo. V prvé řadě šlo samozřejmě o plošné navýšení přídavku na dítě o 26 procent – a dále o návrh na zvýšení hranice příjmu pro vznik nároku na tento přídavek na 3,4 násobek životního minima rodiny, a to hlavně z toho důvodu, aby na přídavek na dítě konečně dosáhly i rodiče pracující na plné zaměstnanecké úvazky, anebo rodiče-živnostníci s měsíčními příjmy nad 15 tisíc korun. To dosud nebylo možné a byl to naprosto tristní a neakceptovatelný stav.
Připomenu ještě jeden velký úspěch SPD ve Sněmovně z minulého týdne, který se také týká podpory poctivých a pracujících rodin. Podařilo se nám prosadit návrh naší poslankyně Lucie Šafránkové, aby nárok na mimořádné ošetřovné v době uzavření škol a školek měli i nejbližší příbuzní dítěte do deseti let věku, i když s ním nežijí ve společné domácnosti. Pokud jsou nemocensky pojištěnými zaměstnanci. V minulém roce jsme tento návrh podali ve Sněmovně dvakrát, ale pokaždé byl vládními poslanci zamítnut. Nyní, do třetice, už jsme byli úspěšní.
Ošetřovné tak, po schválení návrhu Senátem a po jeho podpisu prezidentem republiky, bude tedy moci čerpat místo rodičů i blízký příbuzný dítěte, např. jeho teta nebo babička. Náš návrh tedy umožní rodičům volbu a možnost vystřídat se při této péči o děti v rámci rodiny s nejbližšími příbuznými, jestliže jde o zaměstnance v pracovním poměru. Návrh směřuje především k ochraně sociálních a ekonomických zájmů rodičů-samoživitelů a nízkopříjmových rodičů, k ochraně udržení pracovních míst a zaměstnanosti rodičů nejmladších dětí a k umožnění návratu do zaměstnání těm rodičů, kteří nyní pracují ve zvlášť společensky potřebných oborech, odvětvích a profesích. Vždy nám jde o ochranu slušných a pracujících rodin, je to jedna z ústředních priorit hnutí SPD! Uděláme vše proto, aby tento zákon začal platit co nejdříve, zbývá už jen poslední krůček!