4.10.2022 20:16

Budeme prosazovat reformu systému sociálních služeb, která zajistí jejich celostátní dostupnost a udržitelné financování.

Výrazně zvýšíme platové ohodnocení sociálních pracovníků a zavedeme pro ně speciální benefity, například delší dovolenou na zotavenou a finanční příspěvek na lázeňskou a rehabilitační péči. Navrhujeme významné zvýšení příspěvku na péči pro občany se zdravotním postižením. Provedeme zásadní reformu systému lékařské posudkové služby. Část její agendy musí převzít praktičtí a odborní lékaři. Umožníme provést kontrolu rozhodnutí o invaliditě všem občanům, kteří se jimi cítí být poškozeni.