17.12.2021 9:31
Zatímco si Demoblok rozděluje funkce a koryta, tak poslanci SPD pracují a předložili do parlamentu 19 návrhů zákonů.
Jako první byl vložen z našeho pohledu ten nejdůležitější, tedy zákon o celostátním referendu, jako druhý zákon o ukončení zneužívání sociálních dávek nepřizpůsobivými, do kterého bylo implementováno všech 70 pozměňovacích návrhů, které vzešly při projednávání tohoto zákona v minulém volebním období. Třetí v pořadí byl vložen zákon o zdanění dividend, vyváděných nadnárodními korporacemi do zahraničí, neboť chceme, aby jejich zdaněné zisky ve výši 15% zůstaly v České republice a nebyly vyváděny do daňových rájů.
Čtvrtý zákon se týká zestátnění exekutorů, protože chceme zákonným způsobem pomoci lidem v dluhových pastech, a pátý vložený zákon zakazující islámské zahalování na veřejnosti, jak mají nastaveno například v Rakousku a Dánsku.
Jako další zmíním zákon o zákazu netolerantní, nenávistné velice násilné a ženami opovrhující islámské ideologie, zákon o zrušení úroků z úroků u exekucí a zákon určující místní příslušnost exekutorů, tzv. teritorialitu soudních exekutorů.
Další je zákon posilující obranu práva obětí násilných činů, známý jako můj dům, můj hrad. Dále předkládáme zrušení autorských poplatků OSA pro provozovatele a živnostníky a firmy, které nevydělávají přímo na hudbě.
Další vložené zákony řeší daňové úlevy – daňové zvýhodnění dětí v pracujících rodinách, zvýšení daňových slev na poplatníka. Myslíme i na zdravotně postižené občany, když žádáme zvýšení příspěvku na péči o zdravotně postižené.
Myslíme i na naše seniory a v této souvislosti jsme do systému vložili zákon o minimálním důchodu, což znamená minimálně 15.200 Kč pro každého, kdo má splněné zákonné podmínky, tedy odpracované roky nebo přiznanou invaliditu. Též jsme vložili návrh ústavního zákona řešícího přímou volbu a odvolatelnost politiků a v neposlední řadě zákon o ztransparentnění financování politických neziskových organizací.