20.12.2020 12:01
Video – Přímý přenos vystoupení předsedy SPD Tomio Okamury na dnešní online celostátní členské konferenci hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD):
Vážené členky, vážení členové, přátelé, kamarádky a kamarádi, vítám vás na naší 7. celostátní konferenci hnutí SPD a první online, kterou bohužel musíme z důvodu vládních opatření takto dělat s delegáty jednotlivých krajů, a nemůžeme se sejít v plném sále osobně, tak jak je naším zvykem. Naše hnutí vzniklo před pár lety v roce 2015, aby prosadilo skutečnou demokracii, chránilo občanskou svobodu a prosadilo také právo na spravedlnost v naší zemi. Uplynulo 5 let a krom toho, že letos máme malé půlkulaté výročí, jsme v situaci, kdy svobody, demokracie a spravedlnosti v této zemi zcela jasně a viditelně ubylo. Kdysi jsem si naivně myslel, že stačí pár let a my prosadíme skutečnou demokracii a spravedlnost a budeme se moci rozejít, protože nás nebude potřeba.
Vývoj v naší zemi ukazuje pravý opak. Boj o demokracii není jen nějaké marketingové slovní spojení, ale v naší zemi, v Evropě, ale také třeba v USA, je dnes skutečným bojem o každou píď svobody, o každý milimetr demokratických práv občanů proti elitám, které se, se stále větší a větší silou, snaží urvat co největší díl moci a vlády nad námi, nad národy a státy.
Současné vládnoucí elity používají k potlačení svobod všechny dosažitelné prostředky, včetně zneužívání justice a kriminalizace svobody projevu a názoru. Jsme svědky v přímém přenosu, jak část mocenských elit zneužívá svoji moc proti vlastním občanům. Atmosféra v naší zemi, kdy vlastenci jsou kriminalizovaní či dehonestovaní, naprosto přesně kopíruje začátky diktatur v Evropě. Nepovolené názory jsou dehonestované a následně kriminalizované. Nepohodlný názor je cenzurován nebo překroucený opět dehonestován. Je tu vybičovaná nenávist vůči těm, kteří nejdou s davem.
Milí členové, vážení přátelé, drazí kamarádi a kamarádky, to první, co chci, je vyslovit Vám všem velké díky za vaši občanskou statečnost a odvahu veřejně se přihlásit k myšlenkám a práci našeho hnutí. Náš program, náš cíl je prosadit demokracii, ve které rozhoduje občan, prosadit systém, ve kterém se každý dovolá spravedlnosti, prosadit takovou vládu občanů, ve které každý občan bude skutečně svobodný.
Jakkoli je současná doba a čas horší, naše naděje prosadit změny jsou stále větší. Přibývá lidí, kteří se probudili z iluzí o nějaké demokracii a svobodě v České republice. Přibývá lidí, kteří vidí, jak bruselská byrokracie a nadnárodní lobby válcuje národy a jejich svobody. Stále více lidí vidí rozbíjení tradiční křesťanské rodiny, tradičních evropských hodnot. Stále více lidí vidí, jak pracující lidé, zaměstnanci, živnostníci a firmy jsou stále více šikanovaní, zatím co parazité – a je jedno zda naši nebo přivandrovalí – jsou více a více protěžovaní na úkor těch, co je živí. Stále více lidí vidí, že ze současných invalidních a starobních důchodů nelze žít, ale jen živořit.
Stále více a více se ukazuje, že program hnutí SPD má smysl, že to co prosazujeme, je nejen zdravý rozum, ale podmínka přežití našeho národa a záchrany naší suverenity a státnosti v nejbližší budoucnosti.
Drazí přátelé, je to opravdu veliký cíl. Je to současně krásná a čestná povinnost, kterou máme vůči našim předkům, kteří naší zemi vydobyli mnohokrát svobodu a svrchovanost, je to naše povinnost vůči našim dětem a jejich potomkům, kterým chceme předat zemi v lepším stavu, než v jakém ji přebíráme.
Další rok bude pro naše hnutí zásadní, jelikož v říjnu budou klíčové volby do Poslanecké sněmovny. Musíme napnout veškeré síly, abychom uspěli.
Vážení členové, přátelé, drazí kamarádi a kamarádky, ještě jednou vám děkuju za obrovskou práci, kterou odvádíte, děkuju z celého srdce za vaši odvahu dělat to, co je třeba, bez ohledu na překážky.
Přeji Vám a vašim blízkým hodně štěstí a zdraví, přeji nádherné vánoční svátky, které si nenechte ničím kazit.
Přeji Vám všem také hodně štěstí a úspěchu i v Novém roce a věřím, že příští rok bude úspěšný pro všechny. Je velké štěstí, že krom jiného záleží i na naší práci, a já vím, že my tu práci odvést umíme, a umíme to, věřím, dobře.