29.5.2021 9:07
Statečná půvabná černoška Ayaan Hirsi Ali bojuje proti nenávistnému islámu a masové imigraci.
Ta se sluníčkářům nehodí do krámu…. Tato statečná žena, která v dětství musela absolvovat ženskou obřízku, je špatným svědomím sluníčkářů. Napsala scénář ke krátkému televiznímu filmu Podvolení (Submission), dokumentujícímu krutosti, které muslimové – včetně těch umírněných evropských – páchají na ženách. Rok na to byl zavražděn jeho režisér van Gogh a nizozemští muslimové vyhlásili trest smrti i na Hirsi Ali. Spolupracovala též s naším spojencem a přítelem Geertem Wildersem.
O jejím příběhu informoval pro časopis Euro spisovatel Benjamin Kuras. Před islámem uprchla z Afriky. Po vřavě kolem dánských karikatur řekla německému časopisu Der Spiegel: „Západ opět postupuje podle zásady nastavování druhé líce. Už se to stalo tradicí. Neustále se omlouváme a nevšímáme si, kolik surovosti tím přijímáme. Druhá strana přitom neustupuje ani o píď.“
Na otázku, jak by tedy Evropa měla reagovat, Hirsi Ali nabídla toto: „Měla by být solidární. Karikatury by měly být vystaveny všude. Muslimové koneckonců nemohou bojkotovat zboží ze všech zemí, jsou na něm příliš závislí. A skandinávské firmy by měly dostat kompenzaci. Alespoň za to nám svoboda projevu snad stojí.“
Otázka, zda kritiky namířené proti režiséru van Goghovi byly oprávněné, či ne, se po jeho vraždě stala irelevantní: „Když je někdo zabit za svůj světonázor, nejde už o to, čím se mohl dopustit chyby. V takové chvíli musíme povstat za svoje základní práva. Jinak posilujeme vrahy a uznáváme, že měli dobrý důvod člověka zabít.“
„Postavení žen v islámu je mnohem horší než v západních zemích. Říct to, k tomu nepotřebujete odvahu. V islámu jsou zabíjeni homosexuálové, v Egyptě je dávají do klece. To jsou fakta, nejde o žádnou odvahu,“ řekla.
Nizozemí tuto ženu islamisty odsouzenou k smrti, která opravdu potřebuje ochranu, de facto vyhnalo. Na stížnost sousedů, že se cítí v jejím sousedství ohroženi, jí soud nařídil, že se musí do čtyř měsíců vystěhovat. Veřejnost proti ní poštvala televize „novým odhalením“, že Hirsi Ali lhala ve své žádosti o azyl v roce 1992. Neuvedla totiž, že před příchodem do Nizozemska už pobývala v několika jiných svobodných zemích, takže podle evropských azylových zákonů měla azyl dostat v první zemi. Skutečností je, že Hirsi Ali se k tomu veřejně přiznala, když kandidovala do parlamentu a parlament to vzal na vědomí jako irelevantní.
„Nové odhalení“ ale vyvolalo mediální hysterii, žádající, aby Hirsi Ali byla zbavena občanství a z Nizozemska vykázána. Nakonec se usídlila v USA. Podobných a horších zamlčení faktů se dopouštějí desetitisíce imigrantů bez sebemenšího postihu.
Připomeňme si některé její citáty:
„Nevěřím, že existuje něco takového jako “umírněný islám.” Myslím, že je lepší mluvit o míře víry a míře praktikování.“
„Nevidím žádný rozdíl mezi islámem a islamismem (tvz. radikálním islámem). Islám je definován jako podřízení se vůli Alláha, jak je popsáno v Koránu. Islamismus je jen Islám ve své nejčistší podobě.“
„Islám není náboženstvím míru, je politickou teorií dobývání, která hledá dominanci, jak může.“
„(Islámský) závoj tyransky označuje ženy jako soukromý a nepřístupný majetek. Závoj odděluje ženy od mužů a odděluje je od světa. Krotí je, omezuje je, osedlává je k poddajnosti. Mysl může být zraňována stejně jako tělo. A muslimský závoj směřuje, jak vaše představy, tak váš osud. Je znakem druhu apartheidu, kde nedominuje rasa, ale pohlaví.“
„ V Holandsku jsem viděla zásadové lidi s dobrými úmysly zaslepených multikulturalismem a zahlcených nutností citlivosti a uctivosti vůči přistěhovalecké kultuře ignorující kriminální chování zneužívání žen a dívek.“
„Když jsem byla v Holandsku, myšlenkou bylo, že všechny kultury jsou si rovny a všechny mají být zachovány. Mojí myšlenkou bylo, že všichni lidé jsou si rovni, ale ne všechny kultury jsou si rovny.“
„Západní žena není majetkem jejího bratra nebo majetkem jejího otce. Je prostě svá. Může si vybrat svůj vlastní životní styl. Ale v muslimské rodině je čest muže v rozkroku ženy.“
„Uznejme, že už dále nemůžeme tolerovat násilné utlačování žen ve jménu náboženství a kultury o nic víc, než bychom tolerovali násilný útlak obhajovaný jakýmkoliv jiným násilníkem ve jménu pokřivených zdůvodnění.“
„Islám není rasa…islám je jednoduše souhrn pravidel a není „islamofóbní“ říkat, že islám je nekompatibilní s liberální demokracií.“
„Tolerance netolerance je zbabělost.“