21.2.2021 10:48
Pokud jde o návrh vládního pandemického zákona, máme k němu zásadní výhrady a požadavky.
Odmítáme, aby se opatření nouzového stavu, vyhlašovaného Vládou ČR podle současného znění ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, transformovala do konečné podoby tzv. pandemického zákona a odmítáme, aby pandemický zákon dal vládě pravomoci bez demokratické kontroly a schválení parlamentu.
Tento vládní návrh pandemického zákona dává v případě schválení Vládě ČR mimořádné pravomoci. Pokud se jedná o svým způsobem mimořádný (jednorázový) zákon předkládaný navíc ve stavu legislativní nouze a jeho platnost je navrhována pouze v nezbytně nutném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu, potom postrádáme v návrhu zákona zmínku o způsobu kontroly a informování Poslanecké sněmovny PČR o přijatých opatřeních a jejich finančních důsledcích o dopadech.
Požadujeme, aby bylo v zákonu explicitně uvedeno:
1) Veškerá opatření, přijatá podle tohoto zákona, podléhají kontrole Poslanecké sněmovny PČR. Vláda ČR informuje Poslaneckou sněmovnu PČR o veškerých opatřeních přijatých podle tohoto zákona minimálně jednou za 14 dnů.
2) Pokud Vláda ČR přijímá příslušná opatření podle tohoto zákona, má zároveň s jejich vyhlášením povinnost oznámit příslušné kompenzace.
3) Každé opatření Vlády ČR musí být řádně zdůvodněno pro veřejnost.