11.8.2021 9:17
Podepište prosím naši petici za zachování koruny a proti přijetí eura.
Níže celé znění petice. V odkazu si můžete petici stáhnout, vytisknout a podepsat. ČITELNĚ vyplněný petiční arch zašlete prosím na adresu: Svoboda a přímá demokracie (SPD), Sněmovní 4, Praha 1, 118 26
Poslanecké Sněmovně České republiky
Petice dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod, zákona č. 85/1990 Sb. O právu petičním
PETICE ZA ZACHOVÁNÍ ČESKÉ KORUNY JAKO MĚNOVÉ JEDNOTKY ČESKÉ REPUBLIKY“
„My, níže podepsaní občané nesouhlasíme se zavedením EURA v České republice a žádáme zachování české koruny jako měnové jednotky České republiky. Žádáme Vládu ČR, aby vyhlásila celostátní referendum o zachování české koruny jako měnové jednotky České republiky. Na důkaz své vůle přikládáme svůj vlastnoruční podpis.“
V případě, že ve volbách uspějí koalice Piráti – STAN, SPOLU (ODS, KDU-ČSL a TOP 09), ČSSD a Přísaha Roberta Šlachty, tak zcela reálně hrozí přijetí eura v ČR, jelikož tyto strany plně programově podporují politiku EU.
Děkujeme.
Petiční výbor:
1. Tomio Okamura, nar. 4. 7. 1972, bytem Společná 7/2193, 182 00 Praha 8
2. Ing. Radim Fiala, nar. 24. 7. 1969, bytem Dykova 2, 796 01 Prostějov
3. Ing. Radovan Vích, nar. 25. 12. 1964, bytem Chelčického 179/11, 460 05 Liberec
Zmocněnec petičního výboru pro styk s úřady:
Ing. Radovan Vích, nar. 25. 12. 1964, bytem Chelčického 179/11, 460 05 Liberec
Podpisový arch k petici
dle § 4 zák. č. 85/1990 Sb., o právu petičním, uvádíme, že podpisový arch se týká petice PETICE ZA ZACHOVÁNÍ ČESKÉ KORUNY JAKO MĚNOVÉ JEDNOTKY ČESKÉ REPUBLIKY.
Prohlašuji, že jsem státním občanem České republiky, je mi více než 18 let. Beru na vědomí, že ten, kdo podepíše vícekrát podpisovou listinu nebo podepíše listinu, ač není oprávněnou osobou podle zákona o právu petičním, nebo kdo v podpisové listině uvede nepravdivé údaje, dopouští se přestupku, za který mu může být uložena pokuta do výše 3.000,- Kč. V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o Ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány pouze pro účely této petice a nebudou nijak dále využity.