30.5.2021 10:32
Odmítáme covid pas Evropské unie. Odmítáme diskriminaci občanů, kteří se nechtějí očkovat nebo testovat.
Vláda ANO a ČSSD chystá v legislativní nouzi novelizovat zákon o ochraně veřejného zdraví, do kterého chce zakotvit omezení účasti na veřejné nebo soukromé akci nebo vstupu do veřejnosti jinak přístupného prostoru, včetně provozoven do nichž je vstup vázán na členství, úhradu nebo jinou podmínku tak, že vstup bude umožněn pouze fyzickým osobám, které podstoupili očkováním proti covid-19 nebo toto onemocnění prodělali nebo se prokáží negativním testem, a to bez ohledu na epidemiologickou situaci.
Všechna opatření musí podle hnutí SPD korespondovat s tím, jaká je epidemiologická situace a není možné zakotvovat do zákona šikanu a segregaci lidí s tím, že by mohla hrozit pandemie nebo epidemie. Hrozit totiž může kdykoli cokoliv. Očkování musí být dobrovolné a není možné, aby prostřednictvím šikany a nátlaku byli lidé k němu nuceni.
Dále vláda zavádí v této novele skrytě tzv. covid pas a to tak, že konkrétně ukotvuje do samotného zákona, že do očkovacího průkazu bude zapsáno očkování proti onemocnění covid-19. Očkovací průkaz dávno funguje a je do něj zapsáno každé očkování, které je stejně tak zaznamenáno ve zdravotní dokumentaci pacienta a není tedy nutné speciálně zakotvovat do zákona zaznamenávání konkrétního očkování jako je covid-19.
Vládní argumentace, že má covid pas umožnit snadné cestování, je zcela nesmyslná, jelikož i nyní je možné cestovat a pokud cílová destinace vyžaduje negativní test, tak většina laboratoří vystavuje mezinárodní potvrzení o provedeném negativním testu na covid-19. Není tedy nutné cokoli zavádět do zákona, vláda se jen snaží získat podporu veřejnosti pro zavedení covid pasů pod slibem snadnějšího cestování, jelikož se nacházíme před obdobím letních dovolených.
SPD nepodpoří projednávání této novely zákona v legislativní nouzi a podáme návrh na zamítnutí tohoto zákona.
Zástupci členských zemí a Evropského parlamentu se dohodli na podobě covidového pasu EU, který má být v papírové či digitální podobě. Cesty přes hranice mají být umožněny pouze lidem očkovaným, s negativním testem či s protilátkami po prodělání nemoci. Hnutí SPD odmítá takovouto podobu covidového pasu.
Jedná se o další omezování našich občanů ze strany EU, která navíc ani nemá zdravotnictví v gesci, protože je to jedna z mála věcí, které ještě zůstaly v kompetencích členských států. Opatření a vstupy do jednotlivých zemí musí být výhradně na národních úrovních. Tato opatření by podle našeho názoru neměla být diskriminační vůči občanům, kteří se z různých důvodů nenechali testovat a očkovat.
Chceme co nejdříve návrat do doby, která byla před covidem při cestování zcela normální, tedy svobodu cestování. Vše ostatní je ze strany EU diskriminační. Hnutí SPD, jako jediný poslanecký klub ve Sněmovně, podporuje referendum o vystoupení z EU.