8.9.2021 8:41
Nepatříme ani na Západ, ani na Východ, ale patříme do středu Evropy.
Jsme srdcem Evropy! A naší vizí je úzká spolupráce středoevropských států, abychom si u nás uchránili suverenitu a charakter evropské křesťanské civilizace. Takzvaný Západ dnes čím dál více směřuje k islamizaci a současně ke sluníčkářské totalitní diktatuře, kdy jsou lidé perzekvováni za své názory. Líbí se mi vize Charlese de Gaulla. Jednak jeho vize Evropy vlastí, což já bych nyní nazval Evropou suverénních národů. A jednak politika všech azimutů, kdy chceme mít dobré vztahy na všechny světové strany. My nechceme být v chomoutu ani Washingtonu, ani Moskvy, ani Pekingu, ani Bruselu, ani Berlína. Chceme být suverénní zemí. Ve střední Evropě máme šanci se ubránit proti islamizaci, proti dekadentnímu neomarxismu i proti diktátu velmocí.
Znovu si musíme připomenout, že nás západní mocnosti zradily dvakrát: jednou v Mnichově a podruhé v Jaltě a Postupimi. Jednou nás přenechaly Němcům, podruhé bolševikům. Západní mocnosti přenechaly Sovětům i Polsko, kvůli kterému byla druhá světová válka zahájena. Dnes nám tyto státy vnucují imigranty a zavádí neo-totalitní diktaturu.
Poučení pro nás je, že při zabezpečení své suverenity a svobody musíme spoléhat především sami na sebe jako Švýcarsko či Izrael, protože „spojenci“ nás mohou kdykoli zradit, když to bude pro ně výhodné. Ostatně ani sousední Rakousko není členem NATO. Podobně jako v roce 1938 či v čase Jalty a Postupimi nemůžeme spoléhat na dnes již zdegenerovaný takzvaný Západ reprezentovaný Německem a Francií.
V Mnichově se o „nás bez nás“ dohodly Německo, Itálie, Francie a Británie, což jsou nyní naši „spojenci“. Nikde ale není napsáno, že nás nemohou kdykoli v budoucnu bez mrknutí oka znovu zradit. Navíc Německo a Francie nyní vedou hegemonistickou velmocenskou politiku, kdy chtějí Evropu sjednotit, nyní pod nadvládou sluníčkářské ideologie marxismu-islamismu. To nesmíme dopustit.
Jaká je alternativa?
Musíme budovat silný suverénní národní stát. Měli bychom mít armádu, která bude bránit naše území a která nebude určená na zahraniční mise. Musíme budovat spojenectví ne na základě krásných řečí, ale na základě REÁLNÝCH zájmů. Společné skutečné klíčové zájmy nyní mají státy Visegrádu (V4) a střední Evropy. Mezi tyto zájmy patří: 1) zabránit masové imigraci a islamizaci našich zemí, 2) zabránit vzniku superstátu pod hegemonií Německa a Francie, 3) zachovat evropský charakter našich zemí proti multikulturalismu a neomarxismu, 4) vytvořit obranné a geopolitické společenství v prostoru mezi Německem a Ruskem (i Tureckem), jak to chápal již Palacký, 5) vytvořit hospodářské společenství nezávislých států. Toto uskupení musíme budovat pro případ, že se západní Evropu nepodaří zachránit a pro případ, že z EU vzniknou Spojené evropské emiráty.
Podobně jako v roce 1938 nemůžeme spoléhat na dnes již zdegenerovaný takzvaný Západ reprezentovaný Německem a Francií, které s námi mají zlé úmysly. Jsme pro ně jenom kolonie, ve které vidí odbytiště pro své šmejdy, levnou pracovní sílu a místo, ze kterého mohou vysávat zisky. Budujme společně naši střední Evropu, která se ubrání před islámem i velmocemi, které by nám chtěly diktovat.