31.8.2021 18:40
Hnutí SPD iniciovalo petici PROTI POVINNÉMU COVID OČKOVÁNÍ A ZA UZNÁVÁNÍ PROTILÁTEK.
Bojujme společně proti covidové totalitě! Stáhněte si petici prosím na odkaze:
Text petice: My, níže podepsaní občané, na základě svého práva vyplývajícího z Ústavy a z článku 18 Listiny základních práv a svobod, žádáme vládu České republiky:
1) zajistit, aby občané České republiky nebyli žádným způsobem nuceni k očkování proti COVID-19 a aby pro žádnou skupinu občanů ČR nebylo toto očkování stanoveno jako povinné,
2) konkrétně zajistit, aby orgány státní správy nediskriminovaly občany České republiky, kteří nejsou očkováni, a aby k podobnému nediskriminačnímu postupu vyzvaly i orgány územní, profesní i zájmové samosprávy a zaměstnavatele obecně,
3) zajistit, aby byla uznávána přítomnost protilátek proti COVIDu-19 v krvi osob, které si nechají takové protilátky zjistit, a to rovnoprávně s těmi, kteří absolvovali očkování proti COVIDu-19 nebo jsou negativně testovaní na COVID-19.