10.6.2021 9:43
Dánští sociální demokraté posílají imigranty do Afriky.
Čeští sociální demokraté mluví o tom, jak je islám pro lidstvo důležitý a jak je imigrace prospěšná… Dánský parlament ve čtvrtek schválil návrh zákona, který umožní posílat žadatele o azyl do třetích zemí, a to i mimo evropský kontinent, především do Afriky. Samozřejmě už proti tomu brojí pro-migrační Evropská unie a sluníčkářské neziskovky. Zpřísňování imigrace prosazuje vláda dánské sociální demokracie. Jakýpak to rozdíl proti českým sociálním demokratům, kteří podle mě nejsou nic jiného než vítači imigrantů!
Podle zákona budou migranti po příjezdu do Dánska zaevidováni a následně mohou být posazeni do letadla mířícího například do Afriky, kde se dalšími procesy vyřizování žádosti bude zabývat partnerská země jako třeba Rwanda, Eritrea či Etiopie.
Znepokojení v souvislosti s dánským zákonem vyjádřila Evropská komise. “Externí vyřizování žádostí o azyl vyvolává otázky ohledně azylových procedur a přístupu k účinné ochraně,” uvedl dle ČTK mluvčí Evropské komise Adalbert Jahnz. Zdůraznil přitom, že možnost žádat o azyl patří v Evropské unii k základním právům.
Porovnejme dánské sociální demokraty s tím, co hlásá ČSSD. Hamáček řekl o islámu: „Islám už v minulosti prokázal a prokazuje nadále, že má nezastupitelnou a nevyčíslitelnou roli ve vývoji lidské společnosti.“
Další jeho proislámský výrok zveřejnil Deník: „Islamofobie je odpudivá a nebezpečná stejně jako rasismus a antisemitismus a měla by být potlačována všemi zákonnými nástroji.“ Hospodářské noviny informovaly o tom, že Hamáček překvapil, když řekl, že islám je pro lidstvo důležitý. „Úkolem evropských politiků je zdůrazňovat, že se boj vede proti teroristům, ne proti islámu,“ řekl předseda sociální demokracie.
Není divu, když má ČSSD ve svém Dlouhodobém (základním) programu podporu imigrace i multietnické a multikulturní společnosti. Sociální demokraté se též zasazují o politické sjednocení Evropy (tedy jinými slovy jeden evropský stát), globální vládnutí a nový světový řád.
„Příchod imigrantů může posilovat aktivní složku populace, a zmírňovat tak očekávané negativní důsledky populačního vývoje,“ tvrdí ČSSD ve svém zásadním programovém dokumentu.
„Multikulturní integrace je jedním z dlouhodobých a komplexních úkolů, bez jejichž vyřešení nelze realizovat moderní evropskou kulturní politiku a zásady OSN o harmonickém vztahu mezi příslušníky různých kultur. Boj proti xenofobii a za uchování kulturní rozmanitosti považuje ČSSD za významnou podmínku trvalé udržitelnosti kultury, a tím i života vůbec,“ říká sociální demokracie ve svém zásadním programu.
Takže multikulturalismus, nový světový řád, imigrace, islám a nadvláda Evropské unie, toto vše je moderní tvář ČSSD, kterou prosazuje Jan Hamáček.
Hnutí SPD nechce, abychom dopadli stejně jako islamizovaná a afrikanizovaná západní Evropa, kde se mnohdy lidé bojí vyjít na ulici, aby je nepobodali či nezavraždili imigranti. Odmítáme masovou imigraci a požadujeme možnost kontroly našich hranic, aby se sem nemohli dostat nelegální imigranti a teroristi.