7.9.2020 9:13
SPD dlouhodobě prosazuje přísnější tresty za týrání zvířat a prosazuje ochranu zvířat.
Hnutí SPD plně prosazuje, abychom chránili zvířata před týráním, poškozováním jejich zdraví a jejich usmrcením bez důvodu. Cíl je zvýšení úrovně ochrany zvířat v České republice. A našemu hnutí SPD toto téma není lhostejné a jakoukoli právní ochranu zvířat a jejich zlepšení života podpoříme a také to dlouhodobě programově prosazujeme.
Za prvé. Jedná se o zmrazení zvířat zaživa bez předchozího omráčení. Tato brutální metoda nebyla dosud v zákoně na ochranu zvířat zakázána a my navrhujeme zakázat, aby se zmrazovala zvířata bez předchozího omráčení.
Dále chceme vyjmout psy a kočky ze seznamu laboratorních zvířat. Zastáváme názor, že ve 21. století by mělo být již skoncováno s praktikami odvětví založeného na pokusech s bezbrannými tvory, konkrétně chceme vyjmout psy a kočky.
Dále chceme povinnost chovatelů zaregistrovat identifikační číslo psa, tzv. čip, do jednoho ze stávajících soukromých registrů, jsou i zdarma, což přispěje k potírání množíren a zároveň se lépe ztracený pes dohledá.
Další návrh z pera SPD je zvýšení správních sankcí za týrání zvířat, které nebyly od roku 2008 zvyšovány i přes vysokou brutalitu pachatelů na zvířatech. A poslední náš pozměňovací návrh je povinnost rozdělovat určená zvířata v prodejnách zvířat podle pohlaví, jelikož bohužel dnes to u prodejců živých zvířat příliš neřeší, takže se velmi často stává, že ačkoli nechcete, koupíte březí samičku, přičemž my zastáváme názor, že každá samice má být poprvé nakryta až po uplynutí biologické zralosti, která se u různých zvířat liší, a musí být v dobré kondici. Pak se dočkáme nechtěných přírůstků a dochází k nežádoucímu množení.
Za hnutí SPD říkám, že podpoříme všechny dobré návrhy, které přispějí ke zlepšení života zvířat.