6.9.2020 9:11
Homosexualističtí a genderističtí aktivisté napadají a znesvěcují národní symboly.
Na Staroměstském náměstí v Praze se ve středu sešli aktivisté na protest proti přístupu katolické církve k LGBTQ menšinám či klimatické krizi. Na místě také „požehnali“ Mariánskému sloupu a vztyčili prapor „nebinární Madony“. Není to poprvé, kdy revoluční genderoví aktivisté napadají národní a náboženské symboly. Například v Polsku rozvěsili po známých pomnících v centru Varšavy duhové vlajky homosexualistického hnutí LGBT, v Bratislavě na sochu papeže Jana Pavla II. dali zase duhovou LGBT vlajku. Tito lidé se nejvíce zaklínají tolerancí, ale v praxi prokazují největší netoleranci.
Šílená neomarxistická genderová ideologie tvrdí, že pohlaví je sociální konstrukt (a je libovolně volitelné a měnitelné), nikoli biologická danost. Sociální inženýři pak chtějí, aby si chlapci hráli s panenkami, nosili šatičky a v dospělém věku, aby snad kojili či rodili děti. To je proti přírodě i proti zdravému rozumu. Nemyslíte? A nyní genderisté dokonce tvrdí, že existuje 100 pohlavních identit… A proč ne rovnou 1000? A proč ne 10 000?
„Nebinární“ je podle Wikipedie zastřešující kategorie pro genderové identity , které nejsou výlučně mužské nebo ženské identity. Patří sem prý lidé:
– s překrývajícími se nebo nejistými liniemi genderové identity (genderflux);
– mající dvě nebo více pohlaví (bigender, trigender, polygender nebo pangender);
– bez pohlaví (agender, nongendered, genderless, genderfree nebo neutrois);
– pohybující se mezi pohlavími nebo mající kolísavou genderovou identitu (genderfluid);
jsoucí third gender (třetí pohlaví)
Nezlobte se na mě, ale tohle jsou přece normální hlouposti, ze kterých musí normálnímu člověku rozum stát… Podle mě existuje jen pohlaví mužské a ženské.
Gender ideologie tvrdí, že pohlaví je konstrukt a je libovolně volitelné bez ohledu na biologické danosti. Každý ale ví, že existují dvě pohlaví – muž a žena. Ostatní jsou problémy s identitou. A každý ví, že manželství a rodinu mohou založit jen muž a žena. Vůči těmto lidem s odlišnými preferencemi máme mít soucit, jejich životní styl se ale nesmí stát pro společnost normou či vzorem k obdivu.
Sexuální orientace je soukromou záležitostí každého. Hnutí SPD odmítá perzekuci homosexuálů a homosexuálové mají dle nás právo na stejné občanské svobody jako ostatní občané. Největším nebezpečím pro homosexuály jako osoby je v současnosti nenávistný islám, který prosazuje trest smrti za homosexualitu. Podle hnutí SPD je základem státu ale tradiční rodina, ve které táta s mámou vychovávají děti. Tradiční rodina si od státu zasluhuje všestrannou podporu a ochranu.
„V době, kdy se konzervativní autority světa ohánějí náboženstvím a národem, snaží se omezovat práva žen, navracejí je na ‚jejich místo‘ mimo rozhodovací procesy a znásilňují celou zemi, chceme vrátit spiritualitě její vlastní hlas,“ uvedli pořadatelé happeningu podle ČTK.
Nesouhlas aktivisté vyjadřují s přístupem církve například k Istanbulské úmluvě, právům žen na potraty, nenávistným přístupem k LGBTQ menšinám nebo přístupem k otázce klimatické krize. Odkazují přitom na příklad Polska a odmítavý postoj jeho prezidenta Andrzeje Dudy k LGBTQ lidem.
Ano, my se hrdě hlásíme k našim národním a křesťanským hodnotám. Ano, stavíme se proti totalitní Istanbulské úmluvě. Nemáme nenávist k LGBTQ lidem, ale bojujeme proti této podle našeho názoru zvrácené ideologii.
Hnutí SPD brání tradiční hodnoty a normální svět pro normální lidi a jasně vystupuje proti totalitní politické korektnosti, multikulturalismu, zvrácené teorii genderu, pozitivní diskriminaci či propagaci ideologie homosexualismu, která pro homosexuály vyžaduje privilegia a adoraci. Uděláme vše pro to, aby se podobné zvrácenosti jako na „liberálně-demokratickém“ Západě neděly i u nás. Braňte prosím normální svět s námi.